Zarządzanie wynajmem mieszkania to wyręczenie właściciela we wszystkich obowiązkach związanych z obsługą najmu oraz zarządzanie nieruchomością i zapewnienie jak najwyższych dochodów z wynajmowanego lokalu.

Wynajem mieszkania jest często nazywany dochodem pasywnym, ale nie jest to działalność typu „wynajmij i zapomnij”. Aby nieruchomość przynosiła stabilny, długoterminowy dochód kluczowe jest zarządzanie wynajmem w trzech obszarach:

 • zarządzanie nieruchomością
 • obsługa najemców
 • zarządzanie finansami najmu

Jako profesjonalni zarządcy zadbamy o wszystkie aspekty związane z wynajmem  lokalu:

Zarządzanie nieruchomością

Prawo wymaga, aby właściciel utrzymał swoją nieruchomość w stanie gwarantującym bezpieczeństwo i odpowiedni komfort mieszkańców.
Działając w imieniu właściciela dopilnujemy:

 • udostępnienia lokalu do obowiązkowych przeglądów instalacji (czym z reguły najemcy się nie przejmują)
 • zadbamy o cykliczne przeprowadzanie rutynowych konserwacji sprzętów i instalacji
 • na bieżąco usuniemy drobne usterki, co pozwoli uniknąć poważniejszych awarii, a tym samym większych wydatków
 • podpowiemy jakie modernizacje warto przeprowadzić w mieszkaniu, aby zatrzymać dobrych najemców na dłużej
 • przeprowadzimy regularne inspekcje lokalu podczas trwania najmu w celu udokumentowania stanu nieruchomości. Dzięki temu właściciel będzie informowany o wszelkich problemach i uzyska pewność, że nieruchomość jest zadbana.
Obsługa najemców

W obsłudze najemców kluczowe jest szybkie reagowanie na wszelkie zgłoszenia z ich strony. Kontakt z najemcą po tym gdy już załatwimy problem pokazuje, że zależy nam na jego komforcie. Ale najważniejsze, jest aby już przy podpisaniu umowy, jasno ustalić wzajemne obowiązki oraz transparentne zasady rozliczeń, żeby później nie pojawiły się nieporozumienia. Wynajmowanie nieruchomości to biznes i zbyt osobiste zaangażowanie może powodować problemy. Doświadczony, sprawny zarządca najmu stanowi swego rodzaju bufor pomiędzy właścicielem a najemcą, co służy utrzymaniu relacji na profesjonalnym poziomie.

Zarządzanie finansami najmu

Zarządzanie wynajmem kosztuje, ale zatrudnienie doświadczonego zarządcy pozwala zaoszczędzić pieniądze. Profesjonalista w naszym imieniu:

 • przygotuje optymalną ofertę najmu,  ograniczy do minimum okres, gdy lokal pozostaje niewynajęty
 • znajdzie i przeprowadzi profesjonalną weryfikację najemców, minimalizując ryzyko strat powodowanych opóźnieniem lub niepłaceniem przez nich czynszu
 • rozliczy zużycie mediów zgodnie z obowiązującymi stawkami u dostawców oraz dopilnuje terminowych wpłat
 • przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem (umowę najmu, zwykłą lub okazjonalną)
 • przeprowadzi dokładną inwentaryzację nieruchomości i sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, który jest ważnym dokumentem przy przekazaniu, ale przede wszystkim przy odbiorze mieszkania od najemcy