Polityka prywatności i plików cookies

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://stopwarsaw.pl.

Korzystając z serwisu stopwarsaw.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności oraz plików cookies.

Administratorem Danych jest firma”Przystanek Warszawa, Elżbieta Grabowska”,
03-984 Warszawa, ul. Burzyńskiego 1/23,NIP5261369617, REGON140169443.

Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres kontakt@stopwarsaw.pl
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie lub
 • pisemnie za pośrednictwem poczty na adres siedziby administratora

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.
Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  art. 6 ust. 1 lit. a
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  art. 6 ust. 1 lit. b
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  art. 6 ust. 1 lit. f
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • odpowiedzi na pytania i wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz dalszego kontaktu z Użytkownikiem
 • wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • odstąpienia od umowy której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą,
 • zapewnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych).

Jaki jest okres przetwarzania danych?
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. E RODO, dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.


Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych

 • prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora (art.15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora (art.16 RODO).
 • prawo do usuwania danych osobowych (art.17 RODO) – Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w przypadku odstąpienia od umowy do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO) – Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art.20 RODO) – Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • prawo sprzeciwu (art.21 RODO) – Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • prawo do wniesienia skargi (art.77 RODO) – Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jakie rodzaje danych gromadzimy?
Dane zbierane są w celu skutecznego wykonywania umów o świadczenie usług zarządzania najmem. Zbieramy następujące dane osobowe:

 • dane z dokumentów tożsamości identyfikujące osobę (np. imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia)
 • adres zamieszkania,
 • numer konta bankowego,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

Gromadzone dane są podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika np. w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie zapisywane przez serwery podczas korzystania z serwisu przez Użytkowników. Są to głównie dane techniczne takie jak:

 • adres IP urządzenia Użytkownika,
 • datę i czas,
 • adres strony na którą wszedł Użytkownik,
 • adres „referer link” w przypadku gdy przejście na stronę portalu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o wersji przeglądarki internetowej Użytkownika,
 • informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika,
 • przybliżona lokalizacja,
 • pliki cookies

Dane zapisywane automatycznie są anonimowe i służą do prowadzenia statystyk, do usprawnienia działania serwisu, marketingu i remarketingu w serwisach zewnętrznych, świadczenia usług społecznościowych. Dane te są anonimowe i nie można powiązać ich z konkretną osobą.


Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
Zgoda na cookies – podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies można zmienić bezpośrednio na naszej stronie lub z poziomu przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.


W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej www.stopwarsaw.pl, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki).
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu www.stopwarsaw.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
 • Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
 • Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
 • Zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana.
 • Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
 • Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 • Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
 • Reklamowe umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.


Cookies zewnętrzne
Google Analytics – Pliki wykorzystywane do analiz stron internetowych, które gromadzą informacje o sposobie korzystania przez internautów z analizowanej strony. Dane obejmują: miejsce z jakiego internauta trafił na stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stronie. Zbierane dane nie zawierają danych osobowych. Polityka prywatności Google


YouTube – prezentowanie treści multimedialnych osadzonych na stronie przez właściciela witryny udostępnianych przez serwis YouTube. Plik śledzi odtwarzanie klipu wideo i przechowuje preferencje użytkownika na stronach zawierających treści wideo. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu YouTube. Polityka prywatności Google


Facebook – używając na stronie przyciski „Lubię to”, „Rekomenduj”, „Podziel się” użytkownik loguje się w serwisie Facebook. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Facebook Polityka prywatności Facebook


Kontrola plików Cookie
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są w menu każdej przeglądarki internetowej.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika,


Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie
Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług na rzecz Użytkownika.

 • Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – dhosting.pl Sp. z o.o.. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 • Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Google AdWords – Korzystamy z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama skorelowana z wpisanym hasłem. W ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.
 • Facebook Pixel – Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy m.in. do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, w tym tzw. look-alike, analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, jak np. custom audience.
  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl- pl.facebook.com/privacy/explanation


Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Część systemów informatycznych, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, korzysta z serwerów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). W związku z tym, Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach tych systemów mogą być przekazywane do USA wyłącznie w zakresie ich przechowywania na serwerach. Dostawcy systemów informatycznych, o których mowa powyżej, przystąpili do programu Privacy Shield, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.


Bezpieczeństwo.
Gwarantujemy Użytkownikom poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Administrator będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowychs