Co robimy?

Przygotujemy mieszkanie do wynajęcia

Przyjmując mieszkanie do zarządzania, sporządzamy szczegółową inwentaryzację wyposażenia i znajdującego się w mieszkaniu sprzętu. Na tej podstawie otrzymasz od nas precyzyjną informację o stanie mieszkania i jego wyposażenia oraz listę niezbędnych do wykonania prac aby mieszkanie było gotowe do wynajęcia.

Podpowiemy również co zrobić aby uatrakcyjnić ofertę dla najemców. Na Twoje zlecenie możemy wykonać lub dopilnować wykonania wszystkich zleconych prac.
Dzięki temu przekazując mieszkanie najemcy doskonale znamy stan techniczny mieszkania oraz jego wyposażenia.

Przeprowadzimy skuteczny proces pozyskania najemcy

Wykonamy profesjonalną sesję zdjęciową z elementami home stagingu oraz film prezentujący mieszkanie. Przygotujemy atrakcyjną ofertę najmu oraz obsłużymy prezentacje mieszkania potencjalnym najemcom. Wynegocjujemy najlepsze warunki najmu i wybierzemy najemcę.

Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty

  • Zweryfikujemy dane najemcy oraz dostarczone przez niego dokumenty, 
  • Przygotujemy, zgodną z prawem umowę najmu,
  • Sporządzimy szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dokumentacją zdjęciową,
  • Dopilnujemy wykupienia polisy OC przez najemcę

Zapewnimy kompleksową opiekę nad mieszkaniem

Utrzymujemy stały kontakt z najemcamibłyskawicznie reagujemy na zgłaszane przez nich problemy, usterki, awarie itp. Dopilnujemy terminów przeglądów wszelkich instalacji. Monitorujemy stan mieszkania poprzez regularne wizyty kontrolne w wynajętym lokalu.

Dopilnujemy wszystkich płatności

Dbamy o Twój dochód nadzorując wszystkie rozliczenia z najemcą. Co miesiąc skrupulatnie rozliczamy wszystkie opłaty eksploatacyjne, na podstawie odczytu liczników. Na bieżąco rozliczamy koszty ewentualnych awarii, przyporządkowując koszty, które powinien ponieść najemca, a które Właściciel mieszkania. Na zakończenie umowy odbierzemy lokal od najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Po sprawdzeniu lokalu i potrąceniu ewentualnych kosztów napraw czy sprzątania, rozliczymy kaucję.

Cennik

Znalezienie najemcy
(usługa jednorazowa)
100%
miesięcznego czynszu najmu brutto
Szczegółowa inwentaryzacja mieszkania
Profesjonalna sesja zdjęciowa
Znalezienie i weryfikacja najemcy
Przygotowanie umowy najmu
Protokół zdawczo-odbiorczy
Przekazanie mieszkania
x
x
x
x
Zarządzanie najmem
miesięcznie (czynszu najmu netto)
10%
(jednorazowa opłata tylko przy pierwszym najemcy 50% czynszu najmu brutto)
Brak opłat za okresy kiedy mieszkanie nie jest wynajęte)
Szczegółowa inwentaryzacja mieszkania
Profesjonalna sesja zdjęciowa
Znalezienie i weryfikacja najemcy
Przygotowanie umowy najmu
Protokół zdawczo-odbiorczy
Przekazanie mieszkania
Kompleksowa obsługa najmu
Kontrola płatności
Rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Wizyty kontrolne
Zarządzanie i obsługa najmu mieszkań w Warszawie

Zadzwoń i umów się na spotkanie!